måndag 17 september 2012

Jag ser ingen anledning att inte hålla det förflutna levande inom mig. Det var mitt liv, det liv som nu till största delen är passerat men inte glömt.