tisdag 25 september 2012

Ship to Gaza igen.

Ännu ett Ship to Gaza-fartyg är på väg mot Gaza. Målet är som tidigare ett led i kampen för ett upphävande av Israels blockad av människorna i detta landområde.

Vad skulle ske om Israel plötsligt fann för gott att riva alla stängsel och barriärer och gav palestinierna full frihet att röra sig till lands och sjöss? Skulle Hamas och andra militanta organisationer upphöra med attackerna mot Israel? Skulle de palestinska självmordsbombarna (egentligen massmordsbombare) återuppta sin dödliga verksamhet inom Israles gränser? Vem tror att de skulle ge upp kampen för det land som en gång till större delen tillhörde dem, eller snarare deras förfäder?

Jag tror inte att den väpnade kampen skulle ta slut om Israel upphävde blockaden. Jag tror tvärtom att den skulle intensifieras, och ett inbördeskrig liknande det som utkämpades 1948 skulle åter kunna drabba människorna, inte bara israeler och palestinier utan också många människor i de omgivande länderna. Varför skulle Israel vilja ta den risken?

Jag förstår om en del av Gazas tillskyndare gärna ser att ett sådant scenario blir verklighet, eftersom de menar att judarna tillskansat sig landet på ett orättfärdigt sätt. Men säg mig vilket land på jorden som inte tillkommit genom krig och blodsutgjutelse? Vårt land Sverige är bara ett exempel på detta. Staten Israel utgör inget undantag i det sammanhanget.

Är ännu ett sargande krig i Israel/Palestina den enda förutsättningen för en förnyad fredsprocess? Jag vill inte tro det.

Jag ser Ship to Gaza-projektet som en påminnelse om att vi inte får glömma under vilka svåra omständigheter som större delen av den palestinska befolkningen lever. Dock tror jag inte på något omedelbart upphävande av den israeliska blockaden. Än en gång: Varför skulle Israel vilja riskera sin relativa säkerhet genom ett sådant handlande? Judarna har inte glömt vad de utsatts för under årtusenden.