lördag 20 oktober 2012

Brev från Israels ambassad i Stockholm:

Pressmeddelande 2012-10-18

Ship to Gaza i Medelhavet
Just nu är fartyget Estelle, med aktivister från Ship to Gaza, på väg genom Medelhavet till Gaza. Samtidigt som de är ute på sin seglats skjuter Hamas, en terroristorganisation enligt både Sverige och EU, raketer från Gaza mot Israels södra delar. Hamas mål är inget annat än att terrorisera den israeliska civilbefolkningen.
Ship to Gaza handlar inte om humanitärt bistånd, något de själva bekräftar. Detta förmedlas redan genom väl utvecklade landkanaler. Israel transporterar kontinuerligt stora mängder varor till Gaza. Bara under de senaste två veckorna har totalt 2 015 lastbilar fört in 55 006 ton förnödenheter. Med detta i åtanke är Ship to Gazas pågående aktion att föra in två olivträd, fotbollar och så vidare inget annat än ett propaganda-jippo.
FN anser, genom Palmerkommissionen, att blockaden är laglig enligt internationell rätt. Ett samstämmigt världssamfund har också avrått från en ny Ship to Gaza-flottilj som obehövlig och oansvarig. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton har båda uttryckt att de inte anser en ny flottilj vara det rätta svaret och att det kan provocera fram onödig konfrontation.
Oslo-avtalen slår fast att Israel ensamt ansvarar för kontrollen av sjöfarten till Gaza. Detta har även betonats av Sveriges utrikesdepartement som påpekat att Israel enligt folkrätten har rätt att kontrollera om fartygen för mig sig gods av icke tillåtet slag.
Om Estelle försöker bryta blockaden kommer hon att bli eskorterad till hamnstaden Ashdod. Varor som inte bryter mot blockadens bestämmelser kommer att bli transporterade till Gaza genom befintliga landkanaler. Aktivisterna från Ship to Gaza kommer att skickas hem.