torsdag 29 augusti 2013

En konspirationsteori?

Tänk om följande konspiratoriska teori beskriver något av vad som verkligen sker bakom de mediala kulisserna:

Anta att den militanta syriska oppositionen av utländska krafter (CIA? Mossad?) försetts med möjligheten att använda kemiska vapen mot den syriska civilbefolkningen. Syftet skulle då vara att genom intensiv mediebevakning väcka omvärldens avsky gentemot den syriska regeringen och samtidigt skapa en opinion för ett amerikanskt ingripande i den syriska konflikten. Ytterst skulle det i så fall vara USA:s militärindustriella komplex (vapen- och oljeindustri) som önskar ett nytt krig. (Tesen är att de alltid måste ha minst ett krig i gång för att få avsättning för sina produkter och riklig tillgång till olja.) Nästa år lämnar USA Afghanistan, nu tar man sig an Syrien. Det följande steget är givetvis ett krig mot Iran som snart är helt inringat av länder med amerikanska baser.
Skulle en cynisk aktion av det beskrivna slaget kunna ske utan den amerikanska regeringens vetskap? Vet den vänstra handen vad den högra gör? Vad vet vi om det som sker bakom det som synes ske?

Personligen värjer jag mig mot konspirationsteorier, men ibland kommer jag i kontakt med sådana – och hela min världsbild hotar att rämna ...