fredag 4 juli 2014

Hens ytlighet och brist på kulturell bildning var acceptabel, men inte fientligheten.