torsdag 18 augusti 2016

Gatestone Institute, EU, Polen och muslimsk invandring

Jag har läst många artiklar skrivna av människor med anknytning till Gatestone Institute. Ofta har jag fått intrycket att de på ett sakligt sätt skildrar en del av en oroande verklighet. Samtidigt vet jag att om man begränsar sin läsning till att omfatta endast en uppfattning, så hamnar man lätt i ett begränsat område där man riskerar att låsas fast i en ensidig tankeverksamhet. Risken är att man blir blind för andra uppfattningar och åsikter. Om man å andra sidan tar del av åsikter som motsäger den uppfattning man redan har, så hamnar man lätt i ett limbo-läge där all kunskap relativiserats till den grad att någon sann uppfattning om verkligheten inte längre är möjlig. Eller rättare: sanningen är att olika verkligheter existerar. Hur hanterar man den sanningen? Måste man välja sida? Går det att förena ytterligheter?

Det är uppenbart att man på Gatestone Institute ser islam som ett hot mot västerländska demokratiska värderingar. För mig är det svårt att inte dela den uppfattningen. Betyder det att jag låtit mig hjärntvättas av islamofober? Finns det sidor hos islam som skulle vara bra för vår kultur? Vilka sidor skulle det i så fall vara?

Jag har tillbringat några timmar med att titta på YouTube-videor från demonstrationer i Polen, ett katolskt land där en stor del av befolkningen starkt motsätter sig muslimsk invandring. Detsamma gäller uppenbarligen för Ungern, även om jag inte känner till hur det förhåller sig med den religiösa uppfattningen där. Samtidigt fördöms de länderna av EU, som officiellt menar att man av humanistiska skäl inte får motsätta sig invandring av muslimska flyktingar. Finns det även en annan agenda hos EU än den officiellt humanistiska?

Invandringskritiska hänvisar bland annat till undersökningar som hävdar att demografin i Europa är på väg att förändras, hur födelsetalen talar till förmån för de invandrade muslimerna. Finns det någon statistik i Sverige som bekräftar det? Är det över huvud taget tillåtet att sammanställa en sådan statistik i vårt land? Skulle inte det betraktas som rasistiskt och islamofobiskt?

Demonstrationer som de i Polen skrämmer mig. Där finns en fanatisk, kristen-katolsk och nationalistisk rörelse som ser ett stort hot i den muslimska invandringen till Europa. Demonstrationer liknande de i Polen riskerar antagligen att tillta i hela Europa om inte EU tänker sig för. Nationalismen kommer med säkerhet fortsätta växa om man påtvingar Europas länder att öppna gränserna för den muslimska invandringen. De muslimer som redan finns i Europa riskerar att utsättas för fruktansvärda aggressioner. Har vi ingenting lärt av nazismens ohyggligheter? Vill vi uppleva ännu ett holocaust, denna gång främst riktat mot muslimer? Inom EU måste man inse sitt ansvar och vilka risker man tar om man ignorerar och provocerar en stor del av befolkningens vilja.

Ett inbördeskrig i Europa vore en katastrof. Om så sker kommer det att utkämpas mellan många olika grupper. Det kommer bli svårt att veta vem som är vän och vem som är fiende. Om detta ohyggliga sker kommer huvudkampen antagligen att stå mellan religiösa nationalister och muslimska invandrare.


Länk till artikel från Gatestone Institute: https://sv.gatestoneinstitute.org/8708/islam-erovring-europa

Länk till video som visar en av många demonstrationer i Polen: https://www.youtube.com/watch?v=Hakb6S0IpgY